Predstavujeme sa!

Projekt Kultúra inklúzie v organizáciách vzdelávania dospelých (CONSIDER) je dvojročný projekt, ktorý sa začal koncom roka 2020 a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu služieb vzdelávania dospelých prostredníctvom podpory a rozvoja kultúry inklúzie v organizáciách vzdelávania dospelých na manažérskej a vzdelávacej úrovni. 

Hlavné ciele projektu sú nasledovné: (1) podporiť organizácie vzdelávania dospelých, aby sa stali inkluzívnejšími; (2) uľahčiť prístup k vzdelávaniu dospelých pre znevýhodnených členov spoločnosti; a (3) podporiť inklúziu a aktívne zapojenie všetkých učiacich sa do vzdelávania dospelých.

V rámci projektu CONSIDER budú vypracované tieto hlavné výstupy: (1) rámec kvality pre inklúziu inštitúcií vzdelávania dospelých; (2) dva hodnotiace nástroje pre inklúziu: samo hodnotiaci nástroj pre manažérov a vzdelávacie inštitúcie a samo hodnotiaci nástroj pre lektorov vo vzdelávaní dospelých; a (3) dva e-learningové kurzy: prvý pre manažérov organizácií vzdelávania dospelých „Podpora inklúzie v organizáciách vzdelávania dospelých“ a druhý pre lektorov „Inkluzívne metódy a postupy vo vzdelávaní dospelých“.

Konzorcium zahŕňa šesť partnerov zo šiestich rôznych krajín. Tento projekt koordinuje IFRTS (Francúzsko) a integruje ďalších päť partnerov z Grécka, Talianska, Nemecka, Slovenska a Portugalska: IDEC (Grécko), EUROCULTURA (Taliansko), VHS Cham (Nemecko), ASTRA (Slovensko) a INOVA+ (Portugalsko).

To learn more about the CONSIDER project or if you would like to know how to participate in the project activities or Viac informácií o projekte, partneroch a plánovaných aktivitách vám poskytne Alexandros Koukovinis, (alexandros.koukovinis@inova.business ) alebo Cláudia Dias (claudia.dias@inova.business ).

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.