The Consider Project

Podpora organizácií vzdelávania dospelých tak, aby sa stali inkluzívne pre všetkých študentov

Umožnite svojim riadiacim a školiacim pracovníkom vytvoriť inkluzívne a podporné vzdelávacie prostredie pre všetkých študentov bez ohľadu na ich sociálne zázemie, etnický pôvod a náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo ich schopnosti učiť sa.

Rámec kvality

Všetky požiadavky a usmernenia, ktoré vám pomôžu definovať vašu stratégiu, aby ste sa stali inkluzívnou vzdelávacou organizáciou.

Hodnotiaci nástroj

Tieto nástroje vám umožnia zhodnotiť, ako dobre fungujete na manažérskej a vzdelávacej úrovni v oblasti inklúzie a poskytnú vám tipy, ako sa zlepšiť.

Kurzy e-vzdelávania:

Podrobný sprievodca o tom, ako prostredníctvom inovatívnych a stimulujúcich kurzov dosiahnuť inkluzívnosť pre všetkých vašich študentov.

CONSIDER – Kultúra inklúzie v organizáciách vzdelávania dospelých (projekt č.: 2020-1-FR01-KA204-080543). Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Podpora Európskej komisie pri tvorbe tejto webovej stránky nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú na nej uvedené.