Súhrnná správa o inklúzii v organizáciách vzdelávania dospelých je už k dispozícii

S cieľom preskúmať stav a úroveň inklúzie vo Francúzsku, Grécku, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku a Portugalsku partneri projektu CONSIDER vyhľadali aktuálne právne predpisy a iné strategické dokumenty a uskutočnili rozhovory s manažérmi aj lektormi organizácií vzdelávania dospelých na národnej úrovni. Partneri projektu CONSIDER preskúmali aj osvedčené postupy vo vzdelávaní dospelých vo Francúzsku, Grécku, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku a Portugalsku a na základe toho pripravili 6 národných správ, ktorých zistenia boli zhrnuté v Súhrnnej správe o inklúzii v organizáciách vzdelávania dospelých. Cieľom bolo vypracovať zoznam požiadaviek a odporúčaní na rozvoj sociálnej inklúzie v organizáciách vzdelávania dospelých na národnej úrovni a na úrovni EÚ. IDEC koordinoval výskum dokumentov, ktorý sa uskutočnil vo Francúzsku, Grécku, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku a Portugalsku, a vypracoval Súhrnnú správu o inklúzii v organizáciách vzdelávania dospelých, ktorá je už k dispozícii všetkým záujemcom!

Táto súhrnná správa obsahuje „Rámec kvality pre inklúziu organizácií vzdelávania dospelých“, prvý intelektuálny výstup projektu CONSIDER, ktorého cieľom je poskytnúť štruktúrovaný prístup na zabezpečenie sociálnej inklúzie na viacerých úrovniach.

Viac informácií o projekte, partneroch a plánovaných aktivitách vám poskytne Alexandros Koukovinis, (alexandros.koukovinis@inova.business ) alebo Cláudia Dias (claudia.dias@inova.business ).

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *