Kurzy e-vzdelávania

Po definovaní východiskového bodu a získaní jasnej predstavy o svojich cieľoch budete potrebovať príslušné nástroje, aby ste sa k nim dostali.

Vtedy sa hodia vzdelávacie kurzy. Sú navrhnuté tak, aby pomohli manažérom aj trénerom osvojiť si a implementovať zmeny potrebné na to, aby ste sa stali inkluzívnejšími.

Vzdelávací kurz pre manažérov s názvom „Podpora inklúzie v organizáciách pre vzdelávanie dospelých“ bude pozostávať z 20  hodinového učebného obsahu a poskytne vám informácie o:

 • Vzdelávacích programoch a inklúzii v praxi. 
 • Zdraví a bezpečnosti študentov. 
 • Fyzickom prostredí organizácie pre vzdelávanie dospelých. 
 • Personálnej politike. 
 • Vzťahoch a komunikácii s dospelými študentmi. 
 • Spolupráci s komunitami. 

Kurz nájdete tu.

Vzdelávací kurz pre trénerov s názvom „Metódy a postupy inkluzívneho vzdelávania dospelých“ bude pozostávať z 50 hodín vzdelávacieho obsahu a bude zahŕňať tieto témy:

 • Osvedčené postupy v oblasti inklúzie. 
 • Stratégie vyučovania a učenia. 
 • Motivácia a techniky zapojenia. 
 • Metódy hodnotenia výsledkov vzdelávania. 
 • Komunikačné techniky a budovanie vzťahov. 
 • Prípadové štúdie z reálneho sveta. 

Kurz nájdete tu.