Rámec kvality

Budovanie inkluzívnosti si vyžaduje vedieť, aké opatrenia treba prijať a ako ich realizovať.

Rámec kvality poskytuje vzdelávacím organizáciám pre dospelých štruktúrovaný prístup zameraný na inkluzívnosť pre všetkých študentov, od ich systému riadenia až po fyzické prostredie a postoje a postupy učiteľov či trénerov.

Rámec kvality bude obsahovať informácie a zdroje o:

  • Vzdelávacích programoch a inklúzii v praxi 
  • Zdraví a bezpečnosti študentov 
  • Fyzickom prostredí organizácie pre vzdelávanie dospelých 
  • Personálnej politike
  • Vzťahoch a komunikácii s dospelými študentmi
  • Spolupráci s komunitami 

Použite tento nástroj a začnite budovať inkluzívnu organizáciu, akou chcete byť.