Hodnotiaci nástroj

Ak chcete zaviesť zmenu, musíte vedieť, kde je váš východiskový bod.

Hodnotiace nástroje sú tu na to, aby vám ho pomohli pochopiť. Aby boli pokryté všetky potrebné otázky, poskytujeme vám dva dotazníky na posúdenie inkluzivity:

Kliknite tu

Po vyplnení týchto dotazníkov dostanete správu, v ktorej bude ohodnotený váš výkon v porovnaní s normami stanovenými v Rámci kvality. Okrem toho bude táto správa obsahovať súbor odporúčaní, ktoré vám pomôžu stať sa inkluzívnejšími.

Tieto nástroje môžete používať tak dlho, ako budete chcieť. Pomôžu vám tiež sledovať váš pokrok v priebehu času porovnaním vašich starších správ so správami po implementácii zmien.