Διαδικτυακά μαθήματα

Μόλις ορίσετε το σημείο εκκίνησης και αποκτήσετε ένα σαφές όραμα των στόχων σας, θα χρειαστείτε τα απαραίτητα εργαλεία για να τους πετύχετε.

Σε αυτό το σημείο έρχονται τα διαδικτυακά μαθήματα. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τόσο το διοικητικό προσωπικό όσο και τους εκπαιδευτές του οργανισμού, να μάθουν και να εφαρμόσουν τις αλλαγές που απαιτούνται για να πετύχετε μεγαλύτερο επίπεδο συμπερίληψης στον οργανισμό σας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των διοικητικών στελεχών, με τίτλο «Προώθηση της συμπερίληψης σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων» θα αποτελείται από 20 ώρες μαθησιακού περιεχομένου και θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και ένταξη στην πράξη.
 • Μαθητές Υγεία και Ασφάλεια.
 • Φυσικό περιβάλλον του οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Πολιτική προσωπικού.
 • Σχέση και Επικοινωνία με ενήλικες μαθητές.
 • Συμπράξεις συνεργασίας με την κοινότητα που ανήκετε.

Για πρόσβαση στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, με τίτλο «Μέθοδοι και πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων χωρίς αποκλεισμούς» θα αποτελείται από 50 ώρες μαθησιακού περιεχομένου και θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Βέλτιστες πρακτικές για τη συμπερίληψη.
 • Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης.
 • Τεχνικές κινητοποίησης και δημιουργίας προσωπικής εμπλοκής.
 • Μέθοδοι αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Τεχνικές επικοινωνίας και δημιουργία σχέσεων.
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες από τον πραγματικό κόσμο.

Για πρόσβαση στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.