Budujte inklúziu! Aké sú hlavné výzvy v oblasti inklúzie, ktoré opisujú manažéri organizácií vzdelávania dospelých?

V rozhovoroch, ktoré uskutočnili partneri CONSIDER, boli manažéri organizácií vzdelávania dospelých požiadaní, aby identifikovali najväčšie výzvy, ktorým čelia pri uplatňovaní inkluzívnych princípov vo svojich organizáciách. 

Manažéri z Francúzska, Grécka, Slovenska, Nemecka, Talianska a Portugalska identifikovali rôznorodé výzvy, vrátane: nedostatočného rámca pre ich činnosť, nedostatočných odborných znalostí a skúseností, nedostatočného pochopenia inklúzie, dostupnosti cieľových skupín, zabezpečenia rovnakého uplatňovania inkluzívnych opatrení všetkými zúčastnenými, predsudkov zo strany tých, ktorí nepatria k menšinám, alebo jasnej vnútornej politiky týkajúcej sa inkluzívnosti, nevyhnutnosti uspokojovať potreby všetkých učiacich sa; poskytovania rovnakých príležitostí. 

Medzi výzvy, ktoré manažéri najviac zdôrazňovali, patril nedostatok organizačnej kultúry zameranej na inklúziu, nedostatok rovnakého chápania tém inklúzie a všeobecný nedostatok vedomostí.

Vo všeobecnosti odpovede manažérov poukázali na dôležitosť pestovania kultúry inklúzie v organizáciách vzdelávania dospelých, čo je hlavným cieľom projektu CONSIDER.

Viac informácií o projekte, partneroch a plánovaných aktivitách vám poskytne Alexandros Koukovinis, (alexandros.koukovinis@inova.business ) alebo Cláudia Dias (claudia.dias@inova.business ).

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.