Οι εταίροι του Έργου

ifrts_logo_Small

Ο IFRTS, ο αιτών του Έργου Consider, είναι μια ένωση που εξασκεί την εμπειρογνωμοσύνη της στον τομέα της πληροφορικής, της κατάρτισης, της έρευνας και της κοινωνικής εργασίας. Είναι ένας οργανισμός που έχει το δικαίωμα να χορηγεί πτυχία και διαχειρίζεται ένα θεματικό κέντρο πόρων και σεμιναρίων. Ασκεί επίσης συμβουλευτική δραστηριότητα.

IDEC LOGO TURQUISE

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που εδρεύει στον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, τη συμβουλευτική διοίκησης, τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Οι πελάτες της IDEC είναι τόσο μικρομεσαίες όσο και μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ενός ευρέος φάσματος τομέων. Συνεργάζεται με περισσότερους από 800 οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 ειδικούς σε εξειδικευμένους τομείς.

Neues Logo Lang

Το Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ενήλικες στην περιοχή Τσαμ της Γερμανίας. Αποστολή του οργανισμού είναι να καταστήσει προσβάσιμη την εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση με τον τόπο, τον χρόνο, το περιεχόμενο και το κόστος. Ο οργανισμός στοχεύει να διασφαλίσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες διά βίου μάθησης και τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εκπαιδευόμενους, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για επαγγελματική (π.χ. πληροφορική, λογιστική, μάρκετινγκ) και μη επαγγελματική κατάρτιση (υγιεινός τρόπος ζωής, αθλητισμός, πολιτισμός).

Eurocultura-logo

Η Eurocultura από το 1993 είναι ένας συμβουλευτικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών έρευνας, κατάρτισης και σταδιοδρομίας με έδρα τη Vicenza της Ιταλίας. Οι βασικές του δεξιότητες σχετίζονται κυρίως με θέματα αγοράς εργασίας και κατάρτισης. Τα έργα και οι δραστηριότητές του αποσκοπούν στη βελτίωση της απασχολισημότητας μέσω της κατάρτισης και της πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό, της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της διεθνούς κινητικότητας φοιτητών και εργαζομένων, της πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και των προκαταλήψεων, της ανάπτυξης και χρήσης νέων τεχνολογιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

INOVA+ logo

Η INOVA+ είναι μια πορτογαλική εταιρεία που ειδικεύεται στην υποστήριξη της ανάπτυξης οργανισμών μέσω της καινοτομίας, της διεθνούς συνεργασίας και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και αξιοσημείωτη επιτυχία στον τομέα αυτό, η INOVA+ συνεργάζεται τακτικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς για την υλοποίηση εξειδικευμένων έργων και υπηρεσιών. Ενεργώντας ως καταλύτης για τη συμμετοχή άλλων οργανισμών σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, η INOVA+ τοποθετείται ως εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών εφαρμογών και στο στάδιο υλοποίησης έργων. Με παρουσία σε Πορτογαλία, Βέλγιο, Πολωνία και Γερμανία , συνεργάζεται με έμπειρα και διεπιστημονικά στελέχη, τα οποία ενεργούν συχνά ως εξωτερικοί αξιολογητές και εμπειρογνώμονες σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της INOVA+, σε συνδυασμό με ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών, της επιτρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε απαιτητικούς τομείς.

astra_logo_rgb_07@2x

ASTRA – Σύνδεσμος Καινοτομίας και Ανάπτυξης Η μη κυβερνητική, μη πολιτική και εθελοντική ένωση που ιδρύθηκε το 1998.

Η ASTRA είναι γνωστός εταίρος και προμηθευτής σε έργα και δραστηριότητες κυρίως με : εκπαιδευτικό περιεχόμενο (eLearning, WBL &εξ αποστάσεως εκπαίδευση), προώθηση της κοινωνικής ένταξης, αναπτυξιακή ετοιμότητα περιφερειών και πόλεων, προετοιμασία αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη των εργαζομένων από και προς τη Σλοβακία.