Εργαλεία αξιολόγησης

Για να εφαρμόσετε αλλαγές, απαιτείται να γνωρίζετε το δικό σας σημείο εκκίνησης.

Τα εργαλεία αξιολόγησης είναι εδώ για να σας βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό. Για να καλύψετε όλα τα απαραίτητα ζητήματα, σας παρέχουμε δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε το επίπεδο συμπερίληψης του οργανισμού  σας:

Κάντε κλικ εδώ

Μόλις συμπληρώσετε αυτά τα ερωτηματολόγια, θα λάβετε μια αναφορά που θα βαθμολογεί την απόδοσή του οργανισμού σας σε σχέση με τα πρότυπα που ορίζονται από το Πλαίσιο Ποιότητας. Επιπλέον,αυτή η αναφορά θα συνοδεύεται από ένα σύνολο συμβουλών ή συστάσεων που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε μεγαλύτερο βαθμό συμπερίληψης.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία για όσο χρονικό διάστημα θέλετε, θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την πρόοδό σας κατά την πάροδο του χρόνου, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σας, πριν και μετά την εφαρμογή των αλλαγών που θα πραγματοποιήσετε!