Nástroje môžete používať tak dlho, ako budete chcieť. Pomôžu vám tiež sledovať váš pokrok v čase tak, že umožnia porovnanie starších správ so správami po vykonaní zmien.

Pedagóg pracujúci s dospelými musí prejsť od toho, že jednoducho uznáva a akceptuje, že jednotliví študenti sú odlišní, k tomu, že bude vytvárať atmosféru inklúzie. Kľúč k vytvoreniu inkluzívneho riadenia, ktoré povzbudzuje osoby k interakcii a výmene názorov. Kompetencie inštruktora pri vytváraní inkluzívnych tried prostredníctvom manažmentu rozmanitosti sú v tomto prípade veľmi dôležité.

Výskum ukazuje, že inkluzívne vzdelávacie prostredie by malo mať:

▪ strategický dosah

▪ nepretržitú angažovanosť

▪ na mieru šitú podporu ▪ flexibilné vzdelávacie prostredie.

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *